REGULAMIN

1. Właścicielem sklepu internetowego www.rampol.pl jest firma P.P.U.H. RAMPOL S.J. z siedzibą w Sygneczowie 141a, 32-020 Wieliczka

2. Przy zakupach powyżej 500 zł netto koszt przesyłki ponosi Rampol. Przy zamówieniu poniżej 500 zł netto koszt przesyłki ponosi odbiorca. Koszty przesyłki zawarte są w pkt. 20 regulaminu.

3. Klientem naszego sklepu mogą  zostać osoby fizyczne, lub prawne prowadzące działalność gospodarczą.

4. Zamówienia są przyjmowane przez strony www.rampol.pl, lub telefonicznie pod numerem: +48 12 45181-68

5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak upoważniony pracownik firmy RAMPOL potwierdzi  zamówienie, w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu.

6. Proforma zostanie wystawiona na prośbę klienta oraz przy wybraniu opcji : " przedpłata na konto "

7. Faktura VAT jest wystawiana dla każdego zamówienia.

8. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu, kiedy, zamówienie przejdzie w stan realizacji.

9. Klient może wycofać złożone zamówienie przed jego przejściem w stan realizacji wyłacznie telefonicznie pod numerem: +48 12 451-81-68

10. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

11. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez klienta zamówienia

12. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

13. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wykonanie zamówienia i podanie danych do formularza adresowego zgodnych z prawdą.

14. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

15. Zamówienia można składać przez całą dobę.

16. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży

17. W przypadku większych zamówień zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji.

18. Oferta produktów umieszczona na stronie sklepu internetowego ważna jest przez czas nieokreślony, zamówienia realizujemy do momentu wyczerpania się asortymentu.

19. Asortyment, który ze względów technicznych nie kwalifikuje sie do wysyłki kurierskiej (np. ze względu na rozmiar) może być na telefoniczną prośbę klienta dostarczony przez firmę RAMPOL lub przez przedstawiciela handlowego. Wiąże się to jednak z wydłużeniem czasu realizacji nawet do ok. 14 dni roboczych. Taka forma dostawy jest realizowana przy minimalnym zamówieniu 500zł  netto na dowożony asortyment.
 
20. Koszty przesyłki: (w zależniści od wartości zamówienia netto i dostawy)
 
Przedział 0-500 zł - dostawa kurierem do siedziby firmy:
 
14,50 zł - pierwsza paczka
13,50 zł - każda następna paczka
 3,00- opłata za pobranie
3,50 zł - zwrot dokumentów
*10zł - 40zł dopłaty za niestandardowe formaty ( 50x70 i większe; informacja pod nr.tel 012 451 81 68)
 
Przedział od 0 zł do 500zł  dostawa na adres prywatny:
16,00 zł - pierwsza paczka
13,50zł - każda następna paczka
  3,00 - opłata za pobranie
*10zł-40zł dopłaty za niestandardowe formaty ( 50x70 i większe; informacja pod nr.tel 012 451 81 68)
 
-------------------------------
 
Przedział powyżej 500 zł netto - dostawa kurierem do siedziby firmy
 
Koszt przesyłki standardowej pokrywa RAMPOL
*10zł-40zł dopłaty za niestandardowe formaty ( 50x70 i większe; informacja pod nr.tel 012 451 81 68)
 
Przedział powyżej 500zł netto dostawa na adres prywatny:
Koszty przesyłki standardowej pokrywa RAMPOL
*10zł-40zł dopłaty za niestandardowe formaty ( 50x70 i większe; informacja pod nr.tel 012 451 81 68)
 
Wszystkie ceny z cennika są cenami netto

Ostateczne koszty przesyłki naliczane są w dniu wysyłki.
Koszty przesyłki wliczane są do pobrania, w przeciwnym wypadku opłatę za przesyłkę pobiera kurier

Fakturę Vat za koszty transportu wystawia kurier na prośbę odbiorcy.
 

 21. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru otrzymanego za pośrednictwem firmy kurierskiej podstawowym dokumentem do reklamacji jest protokół szkodowy sporządzony z kurierem. Aby jak najszybciej załatwić taką reklamację po uzyskaniu takiego dokumentu prosimy o wysłanie protokołu szkodowego na nasz adres : P.P.U.H. RAMPOL S.J., Sygneczów 141a oraz  kontakt telefoniczny lub mailowy z informacja o chęci wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy za uszkodzony towar. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego protokołu skontaktujemy się z Państwem celem dalszych ustaleń.

REKLAMACJE I ZWROTY

Informujemy, że 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). W związku z tym zmianie ulegną niektóre zapisy regulaminu zakupów w naszym sklepie internetowym

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z informacjami poniżej, w których zamieszczono informacje dotyczące zwrotu towarów i reklamacji towarów zakupionych w firmie RAMPOL

Prawo do odstąpienia od umowy

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

 • pisemnie na adres: P.P.U.H. RAMPOL S.J., Sygneczów 141a, 32-020 Wieliczka;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rampol@rampol.pl

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest poniżej.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przelewem na wskazane przez Państwa konto, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres: P.P.U.H. RAMPOL S.J., Sygneczów 141a, 32-020 Wieliczka, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Wzór oświadczenia

 


Miejscowość, data …………………….

 


Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
…………………………………
…………………………………
…………………………………

 

P.P.U.H. RAMPOL S.J.,
Sygneczów 141a,
32-020 Wieliczka


Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa


Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)   ………………………………..……
Data zawarcia umowy ……………………………………….
Nr dokumentu sprzedaży (nr paragonu lub faktury – w przypadku paragonu prosimy o jego dołączenie) ……………………………………………..................................................................
Zwrot kwoty w wysokości ............................ ( słowniw ) ............................................... proszę przekazać na rachunek bankowy  …………………………………………………………………….


Podpis konsumenta(-ów)

 

 

Prawo do zwrotu towaru niezgodnego z umową – reklamacja

Reklamacje dokonywane przez konsumentów.
Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Tam gdzie wyraźnie nie zastrzeżono każdy oferowany przez sprzedawcę produkt jest fabrycznie nowy.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w przepisach zawartych w Tytule XI Dział II –„rękojmia za wady” ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zmian).
Wada fizyczna : polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
- nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawił próbkę lub wzór;
- nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia do takiego jej przeznaczenia:
- została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
W przypadku gdy kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadziła rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczanie na rzeczy swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli te czynności zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
Wada prawna : sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy konsumentowi.
W przypadku gdy kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku sprzedaży z udziałem konsumenta, bieg terminu nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od chwili wydania rzeczy konsumentowi.
Jeżeli towar ma wadę, konsument może złożyć oświadczenie (tryb składania reklamacji określono poniżej) o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił za dość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
Jeżeli towar ma wadę, konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
Konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałyby kupującego inny sposób zaspokojenia.
Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
W przypadku uchybienia powyższego terminu ze strony sprzedawcy uważa się, że żądanie konsumenta jest uzasadnione.
W przypadku uznania reklamacji sprzedawca zobowiązuje się do:
- wymiany lub usunięcia wady w możliwie jak najszybszym terminie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego,
- w wyniku odstąpienia od umowy bądź obniżenia ceny; zwrotu należnej kwoty w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru na rachunek bankowy wskazany przez konsumenta.
- zwrotu poniesionych kosztów związanych z dostarczeniem wadliwego produktu.
W przypadku wystąpienia wady produktu reklamacje można składać:
1. Osobiście w siedzibie firmy RAMPOL.
2. Listownie na adres: P.P.U.H. RAMPOL S.J., Sygneczów 141a, 32-020 Wieliczka.
3. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rampol@rampol.pl .
W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu reklamacyjnego można skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego zamieszczonego poniżej.
W celu rozpatrzenia reklamacji konsument dostarczy produkt wraz z dowodem zakupu do placówki w której dokonano zakupu bądź prześle produkt na adres: P.P.U.H. RAMPOL S.J., Sygneczów 141a, 32-020 Wieliczka wraz załączonym formularzem reklamacyjnym lub poniższymi informacjami:
1. okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady,
2. żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży,
3. danych kontaktowych składającego reklamację.
Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, konsument obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.


Wzór oświadczenia


Miejscowość, data …………………….


Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
…………………………………
…………………………………
…………………………………

P.P.U.H. RAMPOL S.J.,
Sygneczów 141a,
32-020 Wieliczka
.

 

 

Reklamacja towaru


Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ………………… na podstawie ……………………………………….. towar jest wadliwy.

Wada polega na …………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Wada została stwierdzona w dniu ………………………. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

 •  wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
 • obniżenia ceny o kwotę  ………………………….(słownie ……………………………………………………………...) Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………………………………………….* (art. 560 § 1)
 •  odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto :

…………………………………………………………………………………* (art. 560 § 1)Z poważaniem*niepotrzebne skreślić ………………………………………


Polityka Prywatności

Szanowni Państwo!

W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, przekazujemy Państwu zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych. Jesteście Państwo zarejestrowani w naszym portalu www.rampol.pl i zależy nam, żebyście Państwo dysponowali pełną wiedzą na temat tego, jak i po co przetwarzamy Państwa dane. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją.

Przypominamy, że administratorem Państwa danych jako użytkowników portalu www.rampol.pl jesteśmy my, czyli Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe RAMPOL Spółka Jawna Leon Sikora, Jacek Belski z siedzibą w Sygneczowie 141a, nr KRS 0000092799. Nasz numer NIP: 6830006549 i REGON: 350098982 . Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Możecie Państwo skontaktować się z nami na wiele sposobów, tj.:

 • listownie: P.P.U.H. RAMPOL S.J. , Sygneczów 141a, 32-020 Wieliczka,

 • e-mailem na adres: rampol@rampol.plOd 25 maja 2018 roku przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych budzi Państwa wątpliwości, możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Państwa dane przetwarzamy w następujących celach:

 1. Wykonania umowy o założenie konta w portalu www.rampol.pl;

 2. Marketingowym, realizowanym na podstawie opcjonalnej, dodatkowej zgody za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail (newsletter);

 3. Jeżeli korzystacie Państwo także z naszego sklepu internetowego, przetwarzamy Państwa dane, aby zrealizować zawieraną przez nas umowę sprzedaży i dostarczyć Państwu zamówiony towar lub umożliwić Państwu odbiór . Wystawienie faktury VAT stanowi bezpośrednie następstwo zawarcia umowy sprzedaży towaru oferowanego w ramach naszego sklepu internetowego, dane będziemy przetwarzać także w tym celu.Podanie danych w portalu i w ramach zakupów w sklepie internetowym rampol.pl jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć i utrzymywać konto w rampol.pl i korzystać z opcji zakupów po rejestracji.

Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO. W ramach sklepu internetowego rampol.pl, podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Jeżeli wyraziliście lub wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Państwa dane w ramach portalu rampol.pl przetwarzamy samodzielnie. Jeżeli jednak dokonujecie Państwo zakupów w naszym sklepie internetowym, dane przekazujemy – w zależności od wybranego przez Państwa modelu zakupu – kurierom realizującym dostawy z siedziby firmy RAMPOL oraz operatorom płatności dostępnych na naszej stronie. W przypadku newslettera możemy korzystać z usług innych podmiotów, realizujących jego wysyłkę na nasze zlecenie i w związku z tym przekazywać do nich Państwa dane. Nie przekazujemy natomiast danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państwa trzeciego.

Państwa dane przetwarzamy przez czas:

 1. Trwania umowy o założenie konta w portalu oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń;

 2. Niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem, jeżeli dokonasz zakupu w ramach sklepu internetowego RAMPOL;

 3. Prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do odwołania zgody na wysyłanie takich wiadomości. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.


W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, ww. regulaminy zostały odpowiednio zaktualizowane. Zmiany obowiązują od 25 maja 2018 r. i nie mają wpływu na Twoje członkostwo w naszych programach, korzystanie z serwisów czy zakupów internetowych.

    Promocje

2000- © Wszelkie prawa zastrzeone Copyright FreshWeb
Powered by FreshEdit